Quan Hệ Đối Tác

Báo chí & Quan hệ đối tác

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc hợp tác với Ancora Du thuyền!

Chúng tôi nhận thức được sức mạnh của sự hợp tác và những giá trị to lớn cũng như lợi ích mang lại. Chúng tôi đánh giá cao các cơ hội hợp tác giúp cả hai bên đạt được mục tiêu kinh doanh.
Chúng tôi tin tưởng vào mối quan hệ hai bên cùng có lợi và luôn sẵn sàng chào đón những mối quan hệ như vậy.

Talk to Us

Agree to Terms & Conditions
tripadvisorPinterestTwitter
No charge for cancellations made more than 7 days prior to departure date. Cancellations received within 4-7 days prior to departure date will incur 50% of total charge. Cancellations received within 3 days prior to departure date or No-Show cases will incur 100% of total charge. This booking is Non-Refundable and cannot be amended or modified.