Ancora có dịch vụ y tế trên du thuyền không?

Chúng tôi chuẩn bị các vật dụng sơ cứu cơ bản cũng như một phòng y tế riêng trên tàu. Chúng tôi khuyến nghị hành khách nên tự mang theo thuốc đặc biệt là các thuốc được kê đơn chỉ định nếu cần.