Có dịch vụ phòng trên du thuyền không?

Dịch vụ phòng của chúng tôi luôn sẵn sàng 24h một ngày.