Có dịch vụ spa trên du thuyền không?

Dịch vụ spa và massage luôn sẵn sàng trên du thuyền với khu riêng biệt. Lưu ý rằng chi phí dịch vụ spa không bao gồm trong giá.