Du thuyền có phù hợp với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ?

Chuyến đi trên du thuyền Ancora hoàn toàn phù hợp cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Tuy nhiên hãy lưu ý một số hoạt động thăm quan có thể không phù hợp với các đối tượng trên. Quý khách có thể lựa chọn tham gia hoặc không tham gia bất kỳ hoạt động nào.