Giờ lên du thuyền là mấy giờ?

Thời gian lên du thuyền có thể dao động trong khoảng từ 12h tới 12h30 tùy vào tình hình thực tế.