Hành lý của tôi sẽ được xử lí như thế nào?

Khi quý khách thực hiện thủ tục nhận phòng, nhân viên Ancora sẽ đánh dấu hành lý với số phòng và tên khách. Sau đó tất cả hành lý sẽ được vận chuyển lên tàu và sắp xếp trước cửa phòng quý khách.

Khi trả phòng, vui lòng để hành lý trước cửa phòng. Chúng tôi sẽ vận chuyển chúng tới bến cảng và nhà chờ. Sau đó quý khách có thể nhận lại hành lý của mình.

Với các đồ dễ vỡ và tài sản có giá trị, quý khách nên mang theo và tự mình mang lên tàu.