Nếu tôi để quên đồ trên du thuyền?

Trong trường hợp này, vui lòng thông báo cho chúng tôi sớm nhất có thể. Ancora sẽ nỗ lực để tìm và trả lại đồ thất lạc. Quý khách vui lòng chi trả mọi chi phí vận chuyển phát sinh.