Tên trên hộ chiếu của tôi có cần trùng với tên trên thông tin đặt phòng?

Có. Tên trên xác nhận đặt phòng của quý khách phải trùng khớp với thông tin trên các giấy tờ chứng minh nhân thân như hộ chiếu hay CMND. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, vui lòng thông báo cho chúng tôi cùng với thông tin và giấy tờ mới. Nếu không, điều này có thể dẫn đến chậm trễ và khó khăn trong quá trình lên du thuyền. Thậm chí, ban quản lý Vịnh có thể từ chối cấp phép lên tàu.