Tôi có thể hút thuốc trên du thuyền không?

Vì lý do an toàn, quý khách không được phép hút thuốc trong phòng, trong nhà hàng, khu vực lễ tân và các nơi có biển báo cấm hút thuốc. Quý khách vẫn có thể hút thuốc tại ban công và boong tàu.