Tôi có thể lên du thuyền khi tàu đã rời bến không?

Rất tiếc khi du thuyền đã dời bến, chúng tôi khó có thể tiếp nhận hành khác được nữa.