Tôi có thể truy cập Internet khi ở trên du thuyền không?

Wifi miễn phí có sẵn trên du thuyền. Tuy nhiên tín hiệu có thể không ổn định do địa hình trên biển.