Tôi có thể xem TV trên du thuyền không?

Chúng tôi không tràn bị TV trên du thuyền bởi đặc thù tín hiệu không ổn định trên biển. Thay vào đó Ancora có khu đọc sách và các trò chơi nếu quý khách đang tìm kiếm cách giải trí trong thời gian rảnh.