Tôi có thể yêu cầu thực đơn ăn kiêng không?

Quý khách hoàn toàn có thể yêu cầu đặc biệt cho bữa trên du thuyền. Vui lòng thông báo cho chúng tôi yêu cầu chi tiết trước ngày khởi hành.