Trên du thuyền có an toàn không?

Chúng tôi luôn đảm bảo an toàn cho hành khách và tài sản của họ trong suốt hành trình. Du thuyền Ancora thực hiện chương trình an ninh 24h và các diễn tập an toàn định kì. Áo phao và trang thiết bị cho các tình huống khẩn cấp luôn sẵn sàng trong cả phòng riêng của hành khách và các khu công cộng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem thêm mục An toàn trên du thuyền.