Trên thuyền có dịch vụ trông trẻ em không?

Có. Dịch vụ trông trẻ của chúng tôi nhằm đảm bảo các hành khách nhí cũng sẽ hưởng thụ chuyến đi như người lớn và quý khách có thể yên có những giây phút của riêng mình.