Trong phòng có tủ lạnh không? Đồ uống trong đó có miễn phí không?

Mỗi phòng có một tủ lạnh cá nhân nhỏ. Các đồ uống trong tủ lạnh này không bao gồm trong giá. Quý khách có thể sử dụng và thanh toán sau khi trả phòng.